Preču katalogs

Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.
  1.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā.
  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, labot vai papildināt noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs tiek informēts pa e-pastu. veikala mājaslapā. Kad pircējs iepērkas e- veikalā tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.
  1.3. Iepirkties e-veikalā ir tiesības:
  1.3.1. darbspējīgas fiziskas personas, t.i., pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;
  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;
  1.3.3. juridiskas personas;
  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
  1.4. Apstiprinot noteikumus, pārdevējs arī garantē, ka, pamatojoties uz noteikumu 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-veikalā.
  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs nosūtījis e-pastu pēc iepirkumu groza izveides veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem, nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu" (skatīt 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi").
  1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts elektroniskajā veikalā.

   

  2. Personas datu aizsardzība.
  2.1. Pasūtīt preces e-veikalā Pircējs var:
  2.1.1. reģistrējoties šajā e-veikalā - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;
  2.1.2. nereģistrējoties šajā e-veikalā.
  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos norāda preces pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamos Pircēja personas datus: vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. Punktā norādītie Pircēja personas dati tiktu apstrādāti preču un pakalpojumu elektroniskajā veikalā, Pārdevēja darbības analīzes un tiešā mārketinga nolūkos.
  2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču un pakalpojumu pārdošanai e-veikalā, Pircējs arī piekrīt, ka uz Pircēja norādīto uz e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtītas informatīvas ziņas, kas nepieciešamas preču pasūtījuma izpildei.
  2.5. Pircējs, reģistrējoties pa e-veikalā un pasūtot preces, apņemas aizsargāt un nevienam neizpaust pieteikšanās datus.

   

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.
  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-veikalā šo Noteikumu un citu šī e-veikala informācijas sadaļās noteiktajā kārtībā.
  3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces pirkšanas - pārdošanas līguma e-veikalā, paziņojot par to Pārdevējam rakstiski (pa e-pastu, norādot vēlamo preces atgriešanu un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem (piem., kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču - gultas veļas - pārdošanu, informāciju skatiet VšĮ "Vartotojų centras" vietnē http://www.vartotojucentras. lt/istatymas.php?id=1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas īpatnības" 18. punkts.).
  3.3. Noteikumu 3.2. 1. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja precei nav bijuši bojājumi vai tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī tā nav lietota.
  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām norunāto cenu.
  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.
  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.
  3.7. Pircējs, izmantojot e-veikalu, piekrīt šiem pirkšanas - pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktus.

   

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.
  4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt visus nosacījumus, lai pircējs pareizi izmantotu e-veikala sniegtos pakalpojumus.
  4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt Pārdevēja e-veikala darba stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot e-veikalu vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta e-veikala reģistrācijas veidlapā.
  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

   

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.
  5.1. e-veikalā Pircējs var iegādāties visu diennakti.
  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.
  5.3. Preču cenas e-veikalā un noformētajā pasūtījumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.
  5.4. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:
  5.4.1. apmaksa izmantojot e-banku, kas nozīmē priekšapmaksu, izmantojot Pircēja izmantoto e-banku sistēmu. Pircējs pārskaita naudu uz e-veikala norēķinu kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek caur banku sistēmu.
  5.4.2. Apmaksa ar pārskaitījumu - priekšapmaksa, kad Pircējs pēc pasūtījuma izdrukāšanas un došanās uz tuvāko bankas filiāli pārskaita naudu uz e-veikala bankas konts.
  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas preču pakas formēšana un preču piegādes termiņa aprēķināšana.                                                             

   

  6. Preču piegāde.
  6.1. Pircējs, kurš pasūtījuma veikšanas laikā ir izvēlējies piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
  6.2. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces tiek piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.
  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers).
  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču nepieejamību. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preces piegādes noteikumus.
  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. .
  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē pārdevējs, ja iepakojums tiek piegādāts bojātā vai citādi bojātā iepakojumā, ja iepakojumā ir nepasūtītas preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga preces komplektācija.
  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana pakas bojājumus, viņam ir jānorāda komentāri kurjera sniegtajā pakas piegādes dokumentā vai jāsastāda atsevišķs dokuments par šiem pārkāpumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja šādas darbības netiek veiktas, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav atzīmējis kurjera piegādes dokumentā.


  7. Preču kvalitāte, garantijas.
  7.1. Katras e-veikalā nopērkamās preces rekvizīti kopumā ir norādīti katrai precei pievienotajā preces aprakstā.
  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka e-veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.
  7.3. Pārdevējs atsevišķiem preču veidiem sniedz noteiktu laiku derīgu kvalitātes garantiju, kuras konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

   

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.
  8.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā, nenorādot iemeslu, atkāpties no preces pirkuma līguma, par to brīdinot Pārdevēju, kurš informē Pārdevēju par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības pēc kāda no Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.22810. panta 2. daļā uzskaitītajiem līgumiem.
  8.2. Lai atgrieztu preci(-es), pamatojoties uz Noteikumu 8.1. punktu, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, informējot Pārdevēju pa sadaļā "Informācija" norādītajiem saziņas līdzekļiem (info@rehastar.com vai pa tālr. +370 626 11553), norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.
  8.3. Atgriežot preces pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
  8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;
  8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
  8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējušai savu preces izskatu (nebojāta etiķete, nenorauta aizsargplēve u.tml.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
  8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
  8.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. pantā noteikto preču atgriešanas kārtību.
  8.5. Atgriežot nepareizu un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas šādas preces ņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzīgām, piemērotām precēm.
  8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, neieskaitot piegādes izmaksas.
  8.7. Ja rodas problēmas ar Interneta veikalā iegādāto preci, Pircējs var sazināties pa Interneta veikala sadaļā "Informācija" norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējam ir iespēja arī iesniegt pieprasījumu/sūdzību Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības birojā (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts p. tarnyba@vvtat.lt, tālrunis 852626751, interneta vietnē www. vvtat.lt, tās teritoriālajām nodaļām apgabalos ) vai aizpildīt pieteikuma veidlapu Elektroniskās strīdu izšķiršanas platformā vietnē ec.europa.eur/odr/.


  9. Preču un naudas atgriešanas kārtība.

  9.1. Preču atgriešanas tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja nav nokavēts preču atgriešanas termiņš. Atgriežot preces saskaņā ar Noteikumu 8.1.-8.3. punktos noteiktajos gadījumos tiek piemērotas papildu prasības: prece nav bojāta tā nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī nav lietota - visām atgrieztajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiem un oriģinālo iepakojumu.
  9.2. Visas dāvanas, kas tika pasniegtas kopā ar iegādāto preci, ir jāatgriež vienlaikus, izņemot gadījumus, ja iegādātā prece tiek atgriezta tās kvalitātes defektu dēļ, un kopā ar to pasniegtās dāvanas to rakstura dēļ laika periodā no pirkuma preces līdz dienai, kad atklājās šīs preces defekti, ir patērēti vai ir beidzies derīguma termiņš šādām dāvanām.
  9.3. Atgriežot preces, Pircējam ir jānorāda sūtītāja adrese un pareizi jāiepako preces, lai tās sūtīšanas laikā netiktu bojātas. Pārdevējam, no kura Pircējs iegādājās preces, ir tiesības neatmaksāt naudu par preci, kas atgriezta ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, ko Pircējs sūtījis neatbilstošā iepakojumā, uz nepareizu adresi, kā arī par sūtījumu nozaudēšanu vai bojājumu atgriešanas laikā Pārdevējam.
  9.4. Pircējs var atgriezt Preces ar kurjeru starpniecību vai tieši Pārdevējam. Preces ir jāatgriež Pārdevējam adresē, kas norādīta Pārdevēja Pircējam norādītajā rēķinā vai caur www.rehastar.com, kas savukārt nodod atgriezto preci Pārdevējam. Smago preču piegādes kārtību un nosacījumus (lai novērtētu preču kvalitāti, mainītu, labotu vai atgrieztu) Pārdevējs un Pircējs vienojas atsevišķi pa tālruni (+370 62611553) vai e-pastā info@rehastar.com.
  9.5. Ja Pircējs ir izmantojis Noteikumu 8.1. - 8.2. punktos noteiktās tiesības, nauda viņam tiek atgriezta 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Pircēja paziņojuma piegādes Pārdevējam, un, ja Pircēja preces netiek atgrieztas Pārdevējam, šajā punktā noteiktais termiņš ir aprēķina no preces atgriešanas Pārdevējam dienas.
  9.6. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka nauda tiks atgriezta Pircēja bankas kontā, ja vien Pircējs un Pārdevējs nevienojas citādi.
  9.7. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Lietotājam samaksātās summas, kamēr preces nav pārsūtītas uz www.rehastar.com un Pārdevējs nav pārbaudījis to atbilstību Noteikumu 8.3. punktu.


  10. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  10.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja kompensāciju par nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  10.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo e-veikalu.
  10.3. Pircējs pēc reģistrācijas ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojoties e-veikalā izmanto Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  10.5. Ja Pārdevēja e-veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu e-tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai darbībām, neuzrauga un nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
  10.6. Zaudējumu gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

   

  11. Mārketings un informācija.
  11.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var e-veikalā organizēt dažadas akcijas.
  11.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju nosacījumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akciju noteikumu un nosacījumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā tikai turpmāk, t.i. no to izpildes brīža.
  11.3. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.
  11.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus sūta uz Pārdevēja e-pastu, vai zvanot pa tālruni, kas norādīts veikala sadaļā "Kontakti".
  11.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtītos informatīvos vai apstiprinošos ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklu traucējumu dēļ.


  12. Nobeiguma noteikumi.

  12.1. Šie preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar LR likumiem un tiesību aktiem.
  12.2. Visas domstarpības, kas rodas no šo noteikumu izpildes, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti LR tiesību aktos noteiktajā kārtībā.