Preču katalogs

Privātuma politika

 • Mums rūp Jūsu privātums un personas datu drošība. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada Īstenošanas regula (ES) 2016/679 27. aprīlis fizisko personu aizsardzībai, apstrādājot personas datus, un šādu datu brīva aprite un kas atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), mēs garantējam īpaši pārskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi.
  Šajā privātuma politikā varat iepazīties ar savām tiesībām un informāciju par savu personas datu apstrādi.
  Jūsu personas datu pārzinis ir UAB "Rehalinija", juridiskās personas kods 304782142, adrese Šiaures pr. 38-25, LT-49224, Kauņa, kontakttālruņa nr. +37062611553, e-pasta adrese: info@rehastar.com. 

   

  1. KĀ MĒS MAINĪJĀMIES PĒC JAUNĀ LIKUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS?


  1.1. Kopš savas darbības sākuma esam rūpējušies par Jūsu personas datu drošību, tāpēc kardinālu izmaiņu mūsu darbībā nav. Pēc jaunā regulējuma stāšanās spēkā mums atlika tikai papildināt Jūsu tiesības ar jaunajām. Mēs turpināsim ievērot visus šādus personas datu aizsardzības principus:
  1.1.1. Apstrādāt personas datus likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā (likumības, godīguma un caurskatāmības princips);
  1.1.2. vākt personas datus noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpināt tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
  1.1.3. nodrošināt, ka apstrādātie personas dati ir adekvāti, atbilstoši un nepieciešami tikai to apstrādes mērķu sasniegšanai (datu apjoma samazināšanas princips);
  1.1.4. nodrošināt, ka Personas dati ir precīzi un vajadzības gadījumā tiek atjaunināti; veikt visus saprātīgos pasākumus, lai personas dati, kas nav precīzi, ņemot vērā to apstrādes mērķus, tiktu nekavējoties dzēsti vai laboti (precizitātes princips);
  1.1.5. Glabāt personas datus tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu noteikt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams personas datu apstrādes nolūkiem (glabāšanas ilguma ierobežojuma princips);
  1.1.6. Apstrādāt personas datus tādā veidā, lai, piemērojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus, tiktu nodrošināta adekvāta personas datu drošība, tai skaitā aizsardzība pret nesankcionētu vai nelikumīgu datu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).


  2. KĀDUS PERSONAS DATUS JŪS PAR MANI NEVĀCAT UN NEAPSTRĀDĀT?

  2.1. Mēs neapkopojam Jūsu pārlūkošanas vēsturi trešo pušu vietnēs un neuzglabājam to;
  2.2. Mēs nenododam nekādus datus par Jūsu pārlūkošanu mūsu vietnē, kas varētu Jūs identificēt.

   

  3. KĀDUS PERSONAS DATUS JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT?

  3.1. Mēs apkopojam un apstrādājam tikai atbilstošus Jūsu personas datus, kas ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti.
  3.2. Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad iepērkaties:
  3.2.1. Kad Jūs iepērkaties mūsu interneta veikalā rehastar.com, neizveidojot individuālu kontu, līguma noslēgšanas un izpildes nolūkos mēs ievācam no jums šādus personas datus:
  Vārds;
  Uzvārds;
  Telefona numurs;
  E-pasta adrese;
  Jūsu iegādāto preču piegādes adrese.
  3.2.2. Preču piegādes adresi lūdzam norādīt tikai tad, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai Jūsu ērtībām preces piegādājam uz norādīto adresi.
  3.3. Pērkot uz nomaksu, Jūs tieši noslēdzat līgumu ar InBank Moki Lizingas organizāciju un Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679). ), Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, Lietuvas Republikas Finanšu iestāžu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, Elektronisko sakaru likumu un citus piemērojamos tiesību aktus, šos principus un ar Jums noslēgtos līgumus. 3.4. Personas dati, kurus mēs apkopojam un apstrādājam, kad izveidojat kontu mūsu tiešsaistes veikalā, bet neveicot pirkumu:
  3.4.1. Lai iepirkšanās mūsu interneta veikalā rehastar.com būtu pēc iespējas ērtāka un ātrāka, varat izveidot personīgo kontu. Kad izveidojat personīgo kontu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus Jūsu datus:
  Vārds;
  Uzvārds;
  E-pasta adrese;
  Telefona numurs;
  IP adrese.
  3.5. Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, kurus esat mums sniedzis brīvprātīgi:
  3.5.1. Izveidojot kontu mūsu e-veikalā rehastar.com, jūs varat sniegt papildu personas datus, kas nav obligāti preču iegādei un kurus var izmantot, lai nosūtītu jums apsveikumus dzimšanas dienā, lai sniegtu Jums vispārīgus un personalizētus piedāvājumus , lai jūs varētu piedalīties mūsu akcijās, programmās vai atvieglotu citu iepirkšanos:
  3.5.2. Turklāt Jūs varat sniegt mums šādu informāciju:
  Dzimums;
  Dzimšanas datums;
  Saglabājiet maksājumu kartes datus savā personīgajā kontā.
  3.6. Citi personas dati, ko mēs apkopojam un apstrādājam, kad izmantojat mūsu tiešsaistes veikalu:
  3.6.1. Kad Jūs iepērkaties mūsu tiešsaistes veikalā, mēs arī apkopojam un apstrādājam šādus datus jūsu ērtībām:
  Pirkumu vēsture;
  Uzvedības vēsture interneta veikalā;
  IP adrese;
  Maksājumu vēsture;
  Saziņas vēsture starp Jums un Mums, tostarp elektroniskā sarakste un telefona sarunu ieraksti.
  Pamatinformācija par trešajām personām, kas saņem preci/-es;
  3.6.2. Jūs varat norādīt citu personu, kas saņems Jūsu iegādātās preces, ja šī persona ir devusi piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kas saņem preces, jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei.

   

  4. KĀDIEM MĒRĶIEM JŪS VĀCAT UN APSTRĀDĀJAT MANUS PERSONAS DATUS?

  4.1. Mēs ievācam Jūsu personas datus tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un neturpinām tos apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem.
  4.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti līguma sagatavošanas nolūkā:
  4.2.1. Ja izveidojat personīgo kontu mūsu interneta veikalā, bet neko neesat iegādājies, jebkurā laikā varat tajā atgriezties un turpināt iepirkšanos bez papildu reģistrācijas. Lai sniegtu jums iespēju jebkurā laikā pagarināt pirkuma termiņu, mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus:
  Vārds;
  Uzvārds;
  Telefona numurs;
  Epasta adrese;
  IP adrese.
  4.2.2. Šim nolūkam varat sniegt papildu personas datus, kurus mēs apstrādāsim tikai pēc tam, kad tos ievadīsiet un saglabāsiet savā personīgajā kontā.
  4.3. Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā Jūsu personas dati tiek apstrādāti:
  4.3.1. Lai varētu pārdot Jums Jūsu izvēlētās preces rehastar.com elektroniskajā veikalā, mums ir nepieciešams apstrādāt šādus personas datus:
  Vārds;
  Uzvārds;
  Telefona numurs;
  Epasta adrese;
  Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;
  IP adrese.
  4.3.2. Preču piegādes adresi lūdzam norādīt tikai tad, ja, veicot pasūtījumu, vēlaties, lai Jūsu ērtībām preces piegādājam uz norādīto adresi.
  4.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes nolūkos:
  4.4.1. Mēs vēlamies padarīt mūsu e-veikala rehastar.com lietošanu Jums pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku, tāpēc veicam nepārtrauktu savu darbību analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam sekojošus Jūsu personas datus:
  Pirkumu vēsture;
  Pārlūkošanas vēsture mūsu interneta veikalā;
  Maksājumu vēsture;
  Atsauksmes par jūsu iegādātajām precēm;
  Aptauju laikā sniegtās atbildes;
  Saziņas vēsture starp Jums un Mums, tostarp elektroniskā sarakste un telefona sarunu ieraksti.
  4.5. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu vispārīgus un personalizētus piedāvājumus un profilētu:
  4.5.1. Lai sniegtu Jums vispārīgus preču un mūsu organizēto loteriju, akciju un projektu piedāvājumus, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:
  Vārds;
  Telefona numurs;
  Epasta adrese;
  Piegādes adrese;
  Piegādes metožu vēsture;
  Ierīces identifikācijas numuri.
  4.5.2. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus vispārīgiem un individualizētiem preču piedāvājumiem, kā arī mūsu organizētajām akcijām un projektiem. Jūs varat atteikties no jūsu personas datu apstrādes iepriekšminētajam mērķim, iesniedzot savu atteikšanos rakstiski uz info@rehastar.com.
  4.6. Jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai apstrādātu jūsu pieprasījumus un jautājumus:
  4.6.1. Lai sniegtu Jums kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu visaptverošu apkalpošanu, Jūsu jautājumu un pieprasījumu apstrādes nolūkos apstrādājam arī Jūsu personas datus, kurus Jūs mums sniedzāt, veidojot personīgo kontu un iepērkoties.
  4.7. Lai nodrošinātu garantijas servisu:
  4.7.1. Iepērkoties mūsu tiešsaistes vai fiziskajā veikalā un iegādājoties noteiktus produktus, tiem tiek nodrošināts garantijas serviss. Šim nolūkam, kad jūs sazināties ar mūsu garantijas servisa nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus personas datus:
  Vārds;
  Uzvārds;
  Telefona numurs;
  Epasta adrese:
  Piegādes adrese;
  Pasūtījuma informācija.
  4.7.2. Gadījumā, ja nevēlaties, lai mēs apstrādājam norādītos personas datus garantijas apkalpošanas nolūkos, mēs iesakām tieši sazināties ar garantijas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmumiem par garantijas apkalpošanu.
   

  5. VAI MANI PERSONAS DATI TIEK VĀKTI UN APSTRĀDĀTI LIKUMĪGI?

  5.1. Mēs apliecinām, ka mēs ievācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai uz likumīga pamata, t.i. Mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus tikai:
  5.1.1. Kad Jūs iegādājaties preces, starp Jums un mums tiek noslēgts preču pirkšanas - pārdošanas līgums, un uz tā pamata mēs apstrādājam Jūsu datus;
  5.1.2. Pēc tam, kad reģistrējaties mūsu interneta veikalā un izveidojat personīgo kontu, mēs apstrādājam jūsu datus, lai jūs turpmāk varētu iegādāties preces;
  5.1.3. Pēc tam, kad esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  5.1.4. Ievērojot mums piemērojamo tiesību aktu prasības;
  5.1.5. Pēc valsts pilnvaroto institūciju precizēšanas.
   

  6. VAI ES VARU NEPIEKRISTSAVU PERSONAS DATU APSTRĀDEI UN JOPROJĀM IZMANTOT REHASTAR.COM E-VEIKALU?

  6.1. Jūs vienmēr varat iebilst pret savu papildu personas datu apstrādi, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga nolūkos. Taču bez obligātajiem datiem pasūtījuma izpildei pirkumu pabeigt nav iespējams, jo šādu pasūtījumu izpildīt nevaram.
   

  7. KAM TIEK PĀRSŪTĪTI MANI PERSONAS DATI?

  7.1. Personas dati tiek nodoti tikai uzticamām trešajām personām, ar kurām esam noslēguši līgumus, un tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai sniegtu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nododam jūsu personas datus šādiem partneriem:
  7.1.1. Uzņēmumiem, kas sniedz kurjerpakalpojumus, kuri piegādā Jums preces Jūsu norādītajās adresēs;
  7.1.2 Preču piegādātājiem, kuri piegādā preces tieši jums;
  7.1.3. Uzņēmumi, kas sniedz finanšu pakalpojumus, ar kuriem slēdzat līgumus par preču iegādi uz nomaksu;
  7.1.4. Uzņēmumiem, kas sniedz garantijas pakalpojumus;
  7.2. Mēs arī sniedzam jūsu personas datus:
  7.2.1. Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētā kārtība tiesībaizsardzības iestādēm;
  7.2.2. Valsts institūcijas un tiesas, ja piemērojamie tiesību akti paredz šādu pienākumu. 


  8. CIK ILGI TIEK UZGLABĀTI MANI PERSONAS DATI?

  8.1. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams preču pirkuma līguma izpildei, bet ne mazāk kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu šādai personas datu apstrādei, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atsaukšanas dienai.

   

  9. KĀ VARU IEPAZĪTIES AR SAVIEM  APSTRĀDĀTAJIEM PERSONAS DATIEM?

  9.1. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, ko mēs apstrādājam. Jūs varat iepazīties ar Jūsu apstrādātajiem personas datiem šādos veidos:
  9.1.1. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  9.1.2. Sazinoties ar mums pa tālruni: +37062611553.


  10. KĀ VAR MAINĪT/LABOT SAVUS PERSONAS DATU?

  10.1. Ja pamanāt, ka Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai labot, varat to izdarīt šādos veidos:
  10.1.1. Jūsu personīgajā kontā mana profila rediģēšanas vidē;
  MANS PROFILS --> REDIĢĒT PROFILU
  10.1.2. Nosūtot mums pieprasījumu pa e-pastu: info@rehastar.com
  10.1.3. Sazinoties ar mums pa tālruni: +37062611553. 

   

  11. VAI VARU PIEPRASĪT, LAI JŪS DZĒSTU MANUS PERSONAS DATUS?

  11.1. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādātu un dzēstu jūsu personas datus. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas.
  11.2. Atvainojiet, bet jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datu bāzes, ja pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas konstatēsim, ka:
  11.2.1. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai apstrādāti;
  11.2.2. Jūs neesat atsaucis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
  11.2.3. Jūs neesat piekritis savu personas datu apstrādei, taču šāda datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgajām interesēm;
  11.2.4. Mums ir jāapstrādā jūsu personas dati saskaņā ar piemērojamiem Eiropas Savienības un valsts tiesību aktiem.
  11.2.5. Mums ir jāapstrādā jūsu dati, lai deklarētu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības.
  11.3. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu personas datu dzēšanu šādos veidos:
  11.3.1. Jūsu personīgajā rehastar.com kontā;
  11.3.2. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  11.3.3. Sazinoties ar mums pa tālruni +37062611553.


  12. VAI ES VAR IEROBEŽOT TIESĪBAS APSTRĀDĀT SAVUS PERSONAS DATUS UN KĀ TO IZDARĪT?

  12.1. Jums ir tiesības ierobežot mūsu iespējas apstrādāt jūsu personas datus. Pēc tam, kad būsiet ierobežojis savu personas datu apstrādi, mēs vairs neveiksim nekādas darbības ar jūsu personas datiem, izņemot personas datu glabāšanu. Jūs varat ierobežot personas datu apstrādi vismaz vienā no šādiem apstākļiem:
  12.1.1. Jūsu personas dati ir neprecīzi (Personas datu apstrādes darbības šajā gadījumā aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
  12.1.2. Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai;
  12.1.3. Jūsu personas dati ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
  12.1.4. Jūsu personas dati tiek apstrādāti pret jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (uz šī pamata datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks pārbaudīts, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir pārāki par jūsu).
  12.2. Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos:
  12.2.1. Iesniedzot mums pieprasījumu caur savu personīgo rehastar.com kontu;
  12.2.2. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  12.2.3. Sazinoties ar mums pa tālruni: +37062611553.


  13. VAI VAR ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU UN KĀ TO IZDARĪT?

  13.1. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu vairākos veidos:
  13.1.1. Jūsu personīgajā kontā, mana profila rediģēšanas vidē
  MANS PROFILS --> REDIĢĒT PROFILU
  noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus jūsu piekrišanai;
  13.1.2. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  13.1.3. Sazinoties ar mums pa tālruni: +37062611553.

   

  14. KĀDAS IR TIESĪBAS UZ DATU PĀRNESAMĪBU? KĀ TO VARU IZMANTOT?

  14.1. Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir atļauts saņemt strukturētā, plaši izmantotā, datorlasāmā un interaktīvā formātā jūsu sniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja tas ir tehniski iespējams un pēc Jūsu pieprasījuma, Jūsu dati var tikt tieši pārsūtīti citai Jūsu norādītai personai.
  14.2. Pieprasījumu par personas datu iesniegšanu vai pārsūtīšanu strukturētā formātā varat iesniegt šādos veidos:
  14.2.1. izmantojot savu personīgo rehastar.com kontu;
  14.2.2. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  14.2.3. Iesniedzot mums pieprasījumu pa tālruni: +37062611553.


  15. KĀ VAR IESNIEGT PIEPRASĪJUMU SAVU TIESĪBU IZMANTOŠANAI?

  15.1. Pieprasījumus, kas saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, varat iesniegt mums šādos veidos:
  15.1.2. izmantojot savu personīgo rehastar.com kontu;
  15.1.3. Nosūtot mums pieprasījumu uz e-pastu: info@rehastar.com;
  15.1.4. Iesniedzot mums pieprasījumu pa tālruni: +37062611553;
  15.2. Mēs jūs identificējam mūsu sistēmā, pamatojoties uz jūsu e-pasta adresi. Iesniedzot mums pieprasījumu kādā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi, pa kuru tiek sniegta apkopotā informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi vai tā nesakrīt ar tās personas e-pasta adresi, kura iesniedza pieprasījumu, mums nebūs iespējas Jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto vai ieviesto informāciju. Jūsu lūgums.
  15.3. Jūsu ērtībām pieteikuma anketas var atrast, ieejot savā personīgajā kontā profila rediģēšanas vidē.
  15.3.1. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības ir pārkāptas, Jūs varat vērsties Fizisko personu datu aizsardzības inspekcijā par savu tiesību aizsardzību.  16. KAS IR SĪKFAILI?

  16.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti uz Jūsu ierīci, kad apmeklējat atbilstošo vietni. Sīkdatnes palīdz mums atpazīt Jūsu ierīci un palīdz uzlabot mūsu vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās lietošanu.