Prekių katalogas

Prekių grąžinimo sąlygos

 • Kiekvienai RehaStar.com elektroninėje parduotuvėje parduodamai prekei yra suteikiama garantija. Garantijos trukmė yra nurodoma prekės aprašyme. Jei prekės aprašyme garantijos trukmė nėra atskirai apibrėžta, laikoma, kad prekei yra suteikiama 24 mėn. garantija.

  Prekes garantiniam aptarnavimui arba grąžinamą prekę Pirkėjas turi pats pristatyti į iš anksto sutartą su Pardavėju vietą.

  Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per 14-21 dienas nuo prekės perdavimo garantiniam aptarnavimui momento arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

  Prekių grąžinimo tvarka

  • Įsigytų prekių RehaStar.com e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis 2014m. liepos 22d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 11d. nutarimo nr. 697 "Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.
  • Prekių grąžinimo išlaidas apmoka prekės Pirkėjas.
  • Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  • Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Pardavėjas gali atsisakyti priimti prekę, jei prekės pakuotė buvo specialiai įplėšta, sulaužyta ar kitaip sugadinta ir praradusi prekinę išvaizdą. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
  • Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, t.y. buvo brokuota, Pirkėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pardavėją per 7 darbo dienas nuo prekės gavimo. Vėliau Pardavėjas turi teisę nepriimti pretenzijų susijusių su prekės kokybe. Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 30 dienų nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą.
  • Pardavėjui atsisakius priimti grąžintas prekes, Pirkėjas privalo pasiimti prekes savo sąskaita per 14 darbo dienų. Vėliau laikoma, kad Pirkėjas atsisako grąžintų prekių dėl savo kaltės ir jokių piniginių pretenzijų neturi. Tokiu atveju Pirkėjui pinigai už prekes nėra grąžinami.
  • Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimu ir pardavimu tarp Pirkėjo ir UAB Rehalinija yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

   

  Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  Informuoti mus el.paštu info@rehastar.com apie ketinimą grąžinti prekę bei nurodyti užsakymo numerį.
  Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  Grąžinant prekę būtina pateikti įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą (pvz., PVM sąskaitą-faktūrą, pavedimo kopiją) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą su nurodytais banko sąskaitos rekvizitais, į kurią turi būti grąžinami pinigai;
  Jei grąžinama kokybiška prekė – gražinimo išlaidas padengia Pirkėjas;
  Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
  Pinigai už grąžintas prekes grąžinami banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių išsiuntimo dienos;
  Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis;
  Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų, tokiu atveju, Pirkėjas turi atsiimti prekę iš Pirkėjo sandėlio per 14 dienų. 

  Prekių grąžinimas ir keitimas.
   Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
   Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
  Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą. 

  Negrąžinamos prekės

  Rehastar nepriima šių prekių grąžinimų:

  • Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. Tokios prekės įprastai gaminamos ar komplektuojamos ir užsakomos konkrečiam Pirkėjui, atsižvelgiant į asmeninį Pirkėjo pasirinkimą (t.y. pagal Pirkėjo pageidavimą komplektuojamos prekės);
  • Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, nes nebeįmanoma įsitikinti, kad prekės nebuvo naudotos. Tai patalynė (paklodės, užvalkalai ir panašios prekės), higienos prekės, čiužiniai su kompresoriumi, kurių po išpakavimo ir pripūtimo jau nėra įmanoma grąžinti į pradinę padėtį ir panašios prekės; 

   

  Pažeista siunta

  Apžiūrėti pristatytos siuntos kokybę reikia dar dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad pakuotė turi pažeidimų, reikia:

  Apie tai informuoti prekes pristačiusį kurjerį;
  Siuntos pristatymo dokumente (įrenginyje) pažymėti, kad pakuotė turi pažeidimų;
  Patikrinti pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuoti nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai užtikrinti.
  Jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei pirkėjas priima siuntą ir pasirašo pristatymo dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeista.

   

  Netinkamos kokybės ar nepilnos komplektacijos prekės

  Jei Jums pristatytos prekės – ne pilnos komplektacijos ar neatitinka kokybės reikalavimų, turi pažeidimų ar pastebėjote gamyklinį broką – susisiekite su mumis elektroniniu paštu – info@rehastar.com.

   Turėsite pateikti:

  • prekių įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą-faktūrą;
  • gaminio nuotrauką, jo pakuotės nuotrauką bei pažeistą vietą;
  • aiškiai išdėstyti situaciją, įvardindami problemą ar įvardinti trūkstamą dalį;
  • nurodyti, kaip norite, kad būtų išspręsta pretenzija (1. Nemokamai suremontuoti prekę ar atsiųsti trūkstamas dalis, 2. Pakeisti prekę kokybiška, 3. Grąžinti už prekę sumokėtus pinigus). 

  Turite klausimų?
  Jei turite klausimų, prašome kreiptis į el. parduotuvės Rehastar.com personalą telefonu darbo dienomis 08:00 – 17:00 arba el. paštu bet kuriuo metu ir mes pasistengsime kuo greičiau jums atsakyti.

  El. paštu: info@rehastar.com
  Telefonu: +370 626 11553