Prekių katalogas

Atmintinė apie neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą

 • Elektroninėje parduotuvėje #REHASTAR galima įsigyti techninės pagalbos priemonių ir kitų gaminių skirtų vaikams ir suaugusiems turintiems judėjimo negalią (judėjimo sutrikimų) ir gauti kompensacinę išmoką už kiekvieną pirkinį. Parduotuvėje galite įsigyti aukščiausios kokybės pasėstus, čiužinius praguloms išvengti, skuterius, neįgaliojo vežimėlius ir jų priedus, elektrinius vežimėlius bei varytuvus ir naudodami juos bent kažkiek pasilengvinti kasdieninį gyvenimą. Kompensacinės technikos reikalingumą nurodo gydantis gydytojas ir gavę reikiamus dokumentus galite pasidengti faktiškai patirtas išlaidas.

  Aprūpinimo kompensacine technika neįgaliesiems tvarka reglamentuota LR SADM ministro įsakymu „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“A1-338, 2006-12-19. 

   

  TEISĘ ĮSIGYTI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONES ARBA GAUTI JŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAS GALI  

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones
  2. asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis
  3. asmenys iki 18 metų, turintys judesio raidos sutrikimų (kol jiems neįgalumas dar nenustatytas)
  4. asmenys per 18 metų, kuriems nustatytas darbingumo lygis
  5. asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių
  6. asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas)

   

  REIKALINGI DOKUMENTAI TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI BEI KOMPENSACIJAI GAUTI 

  1. Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
  2. Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą, kurio vertimą į lietuvių kalbą savo lėšomis organizuoja Centras, jei priemonė perkama ne Lietuvoje;
  3. Pirkimo–pardavimo kvitą, jei priemonė perkama iš asmens, vykdančio individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;
  4. Lizingo (finansinės nuomos) davėjo dokumentą (pažymą ar aktą), patvirtinantį visos lizingo (finansinės nuomos) sutartyje numatytos kainos sumokėjimą ir nuosavybės teisės į priemonę perdavimą lizingo (finansinės nuomos) gavėjui, jei priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;
  5. Atitikties deklaraciją (gaminys turi būti paženklintas CE ženklu ir atitikti Lietuvos medicinos normą MN 4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V‑18, ir (ar) 1993 m. birželio 14 d. Europos Tarybos direktyvos 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ reikalavimus). Jeigu priemonė perkama ne Lietuvoje, turi būti pateikiamas atitikties deklaracijos vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertėjo parašu;
  6. Dokumentą, kuriame nurodomas prekės garantijos terminas:
  skuterio rėmui, aktyvaus tipo vežimėlio ir neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, rėmui  ne mažiau kaip 5 metai 
  palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio ir palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų rėmui  ne mažiau kaip 4 metai 
  kitoms šių vežimėlių ir skuterio dalims, išskyrus padangas ir kameras  3 metai 
  čiužiniui praguloms išvengti ir pasėstui praguloms išvengti  ne mažiau kaip 1 metai 
  elektriniam varytuvui  ne mažiau kaip 6 metai 
  mechaniniam varytuvui  ne mažiau kaip 4 metai 
  kojomis minamam triračiai ar keturračiai  ne mažiau kaip 4 metai 

   

   TECHNINIŲ PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSACIJA 

  Čiužinys praguloms  

  1 kartą per 3 metus poroloninį ar pripučiamą –  iki 2,5 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 

  hibridinį – vieną kartą per 3 metus iki 12 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 

  Pasėstas praguloms (poroloninį ar pripučiamą, ar hibridinį)  1 kartą per 3 metus –  iki 6 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 
  Skuteris  1 kartą per 6 metus kompensuojant 90 procentų faktinių jo įsigijimo išlaidų, bet ne didesnę kaip 25 BSI dydžio; 
  Stovėjimo atrama vaikams  1 kartą per 4 metus iki 1200 Eur, bet ne daugiau už faktines įsigijimo išlaidas 
  Elektrinis varytuvas 

  (vežimėlio, skirto tetraplegikui, naudotojui) – vieną kartą per 6 metus, kompensuojant 80 procentų faktinių jo įsigijimo išlaidų, bet ne didesnę kaip 100 BSI dydžio; 

  Mechaninio varytuvo  1 kartą per 6 metus kompensuojant 80 procentų faktinių jo įsigijimo išlaidų, bet ne didesnę kaip 28 BSI dydžio; 
  Palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio 

  asmeniui nuo 18 metų – vieną kartą per 6 metus iki 21 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 

  multifunkcį asmeniui nuo 18 metų – vieną kartą per 5 metus iki 45 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 

  Neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui  1 kartą per 5 metu iki 55 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 
  Aktyvaus tipo vežimėlio  1 kartą per 5 metus iki 55 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos; 
  Elektrinio vežimėlio asmenims iki 18 metų  1 kartą per 4 metus kompensuojant iki 90 procentų faktinių jo ir jo priedų įsigijimo išlaidų, bet ne didesnę kaip 180 BSI dydžio; 
  Palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėlio asmeniui iki 18 metų  asmeniui iki 18 metų – vieną kartą per 4 metus iki 55 BSI dydžio, bet ne didesnę kaip faktinės jo įsigijimo išlaidos;  
  Elektrinio vežimėlio asmenims nuo 18 metų  1 kartą per 6 metus kompensuojant 90 procentų faktinių jo ir jo priedų įsigijimo išlaidų, bet ne didesnę kaip 130 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio; 
  Elektrinio vežimėlio su perkėlimo įranga  1 kartą per 6 metus, kompensuojant iki 90% faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 9 000 Eur
  Laiptiniai kopikliai   Daugiau informacijos: spausti čia
  Mobilus keltuvas 

  Daugiau informacijos: spausti čia


  Rehastar.com svetainėje galite įsigyti šias kompensuojamas priemones:

  Slaugos čiužiniai nuo pragulų skirti pragulų profilaktikai ir gydymui. Rehastar.com galite įsigyti porolono čiūžinius arba kompresorinius čiužinius. Porolono čiužiniai pragulų profilaktikai su specialiomis zonomis skirtomis sumažinti trint ir spaudimą. Kompresoriniai čiūžiniai su oro celėmis, kurios kintamos oro srovės principu mažina spaudimą jautriose zonose.

  Asmenims, turintiems specialius nuolatinės slaugos poreikius, priklauso iki 100 Eur kompensacija čiužinio nuo pragulų įsigijimui. Kompensacija galima pasinaudoti 1 kartą per 3 metus. 

   

  Elektriniai skuteriai skirti mobilumo gerinimui asmenims turintiems judėjimo apribojimų.

  Asmenims, kuriems nustatyta pagal specialiuosius poreikius nuolat naudotis skuteriu pagal negalios priežastį, ligą ar fizinę būklę: vienos arba abiejų kojų parezė; ryški hemiparezė; ryški ataksija; ryškus hiperkinezinis arba amiostatinis sindromas; lėtinis kojų arterinės kraujotakos II laipsnio nepakankamumas; lėtinis kojų veninės kraujotakos III laipsnio nepakankamumas; abiejų kojų dramblialigė; kaulų ir sąnarių ligos, žymiai ribojančios mobilumą; lėtinis plaučių III laipsnio ir širdies III funkcinės klasės nepakankamumas; persodinta ar dirbtinė širdis; hipofizinis sindromas (suaugusiems asmenims);arba jei Jums yra sukakę 18 metų ir sugebate išlaikyti pusiausvyrą, su vaikščiojimo priemone galite būti savarankiškas namuose, tačiau turite ribotas galimybes naudotis visuomeniniu transportu (pvz. gyvenate toli nuo visuomeninio transporto stotelės, dėl sveikatos būklės negalite įlipti į visuomeninio transporto priemonę ir pan.); priklauso iki 900 Eur kompensacija elektrinio skuterio įsigijimui. Kompensacija galima pasinaudoti 1 kartą per 6 metus. 

   

  Elektriniai vežimėliai skirti naudojimui patalpose ir lauke. Elektriniai vežimėliai padeda asmenims turintiems judėjimo apribojimų pagerinti jų mobilumą ir suteikia daugiau savarankiškumo.

  Asmenims, turintiems labai ryškią tetraplegiją (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos, priklauso iki 900 Eur kompensacija elektrinio vežimėlio įsigijimui. Kompensacija galima pasinaudoti 1 kartą per 6 metus.  

   

  Aktyvaus tipo vežimėlio skirti naudojimui patalpose ir lauke. Aktyvaus tipo vežimėliai padeda asmenims turintiems judėjimo apribojimų pagerinti jų mobilumą ir suteikia daugiau savarankiškumo.

  Asmenims, turintiems labai ryškią tetraplegiją (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, kai pažeistos abiejų rankų funkcijos, priklauso iki 1450 Eur kompensacija elektrinio vežimėlio įsigijimui. Kompensacija galima pasinaudoti 1 kartą per 5 metus. 

   

  Elektrinis varytuvas – įtaisas, montuojamas prie neįgaliojo vežimėlio, skirto tetraplegikui, padedantis varyti vežimėlį ir pagerinti mechaninio neįgaliojo vežimėlio valdymą ir mobilumą.

  Asmenims, kuriems nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsėtinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių, kai asmuo naudojasi neįgaliojo vežimėliu, skirtu tetraplegikui, priklauso iki 900 Eur kompensacija elektrinio varytuvo įsigijimui. Kompensacija galima pasinaudoti 1 kartą per 8 metus.  

   

  Kopikliai laiptais

   

  Mobilūs keltuvai

   


    

   

  NORĖDAMI GAUTI IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ TURITE KREIPTIS Į TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO SKYRIŲ (WWW.TPNC.LT) PAGAL SAVO GYVENAMĄJĄ VIETĄ IR PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS: 

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Dokumentus apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  • Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą. Prašymo formą galite parsisiųsti čia: Prašymo forma
  • Išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių), kurį išrašo asmens sveikatos priežiūros reabilitacijos įstaigos fizinės medicinos ir reabilitacijos arba asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai ar kiti atitinkamos srities gydytojai specialistai.
  • Neįgaliojo pažymėjimą, išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų;
  • Kai kreipiamasi dėl TPP asmenims iki 18 metų – vaiko gimimo liudijimą.

   

   ADRESAI, KURIAIS REIKIA KREIPTIS DĖL KOMPENSACINĖS ĮRANGOS: 

  KLAIPĖDOS SKYRIUS (aptarnauja Klaipėdos apskrities gyventojus)  Adresas: Šilutės pl. 4 B, Klaipėda
  Mob. tel. (8 607) 66 814
  Tel./faks.: (8 46) 210 563
  El. paštas: klaipeda@tpnc.lt
  ŠIAULIŲ SKYRIUS (aptarnauja Šiaulių apskrities gyventojus)  Adresas: Vilniaus g. 40, LT-76253, Šiauliai
  Tel./faks.: (8 41) 550 084
  Mob. tel. (8 607) 66 813
  El. paštas: siauliai@tpnc.lt
  KAUNO SKYRIUS (aptarnauja Kauno apskrities gyventojus)  Adresas: Žemaičių pl. 37, LT-48178, Kaunas
  Tel./faks.: (8 37) 478 377
  Mob. tel. (8 607) 66 818
  El. paštas: kaunas@tpnc.lt
  VILNIAUS SKYRIUS (aptarnauja Vilniaus apskrities gyventojus)  Adresas: Mindaugo g. 42A-1, LT-01311, Vilnius
  Tel./faks.: (8 5) 233 7344
  Mob. tel. (8 607) 66 822
  El. paštas: vilnius@tpnc.lt
  ALYTAUS SKYRIUS (aptarnauja Alytaus apskrities gyventojus)  Adresas: Smėlio g. 10-1, Alytus
  Tel./faks.: (8 315) 21 619
  Mob. tel. (8 607) 66 802
  El. paštas: alytus@tpnc.lt
  UTENOS SKYRIUS (aptarnauja Utenos apskrities gyventojus)  Adresas: K. Donelaičio g. 30, LT-28141, Utena
  Tel./faks.: (8 389) 61 343
  Mob. tel. (8 607) 66 710
  El. paštas: utena@tpnc.lt
  PANEVĖŽIO SKYRIUS (aptarnauja Panevėžio apskrities gyventojus)  Adresas: Dainavos g. 23A, LT-36238, Panevėžys
  Tel./faks.: (8 454) 36 386
  Mob. tel. (8 607) 66 809
  El. paštas: panevezys@tpnc.lt
  TELŠIŲ SKYRIUS (aptarnauja Telšių apskrities gyventojus)  Adresas: Žalioji g. 4-4, LT-87334, Telšiai
  Tel./faks.: (8 444) 60 326
  Mob. tel. (8 607) 66 803
  El. paštas: telsiai@tpnc.lt
  MARIJAMPOLĖS SKYRIUS (aptarnauja Marijampolės apskrities gyventojus)  Adresas: Parko g. 13, LT-68219, Marijampolė
  Tel./faks.: (8 343) 71 407
  Mob. tel. (8 607) 66 700
  El. paštas: marijampole@tpnc.lt
  TAURAGĖS SKYRIUS (aptarnauja Tauragės apskrities gyventojus)  Adresas: Prezidento g. 49, LT-72234, Tauragė
  Tel./faks.: (8 446) 55 698
  Mob. tel.: (8 607) 66 599
  El. paštas: taurage@tpnc.lt